What we do Features Showcase Pricing Jukebox TV Blog

Expertguide för att korrekt konfigurera OBS Studio år 2023

De rekommenderade transcoderingsinställningarna i OBS Studio varierar beroende på faktorer som att balansera kvalitet och latens, samt om enheten som används har en GPU (grafikkort med dedikerad H264-encoder). Var medveten om att vissa online-videoleverantörer har strängare begränsningar om de använder billiga, föråldrade eller felkonfigurerade streaming-servrar.

Vad är OBS Studio?


OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) är en gratis och öppen källkodsprogramvara för videoinspelning och livestreaming. Den kan användas för att fånga och streama video från olika källor, inklusive webbkameror, skrivbordsskärmar, spel med mera. OBS Studio ger användare möjlighet att anpassa och justera inställningar som upplösning, bitfrekvens och ljudnivåer för att optimera video- och streamkvaliteten. Den används flitigt av spelare, innehållsskapare och online-utbildare för livestreaming på plattformar som YouTube, Twitch och Facebook Live.
Om latens (rekommendationer för latens vid livestreaming) inte är en oro för dig, krävs avancerade inställningar och konfigurationer för att uppnå högsta videokvalitet med OBS Studio.
För att uppnå bästa videokvalitet är det avgörande att använda en CPU-kodare, medan en GPU krävs om du planerar att använda din streaming-PC för andra uppgifter samtidigt som du livestreamar med OBS Studio.

För 1080p H264-strömning rekommenderas det att använda 6-8 Mbps om din internetanslutning och videoleverantörs servrar klarar av det. Servrarna bör hantera det. CBR (Constant BitRate) är kompatibelt med alla streaming-servrar och betraktas därför som det mest säkra alternativet för bitfrekvensstyrning när du använder x264-kodare med en kabelanslutning.

Ett nyckelramintervall på 6 sekunder rekommenderas (rekommendation för nyckelramintervall) för att uppnå sändningskvalitet på professionell nivå.

För att optimera CPU-prestanda rekommenderas det att ställa in användningen på slow, eftersom detta ger mer utrymme för CPU:n att bearbeta och skapa videobilder och att allokera resurser där de behövs mest.

OBS: s High-profile alternativ för H264-kodning är den mest avancerade nivån av komplexitet som finns tillgänglig i programvaran och ger tillgång till de senaste framstegen inom H264-standard.

Många streamingtjänster skickar vidare den inkommande strömmen, vilket innebär att codec-inställningarna du skickar till den online-videoleverantören kommer att vara det som tittarna ser på högsta bitfrekvensen i transcoding-laddern. Av denna anledning bör nivå 4.2 väljas, eftersom detta är den högsta nivån som stöds av många HDMI-stickströmningsenheter som vissa Amazon Fire TV-versioner eller Google Chromecast.

Om du märker att din CPU-användning konsekvent är över 75% när du använder OBS Studio, rekommenderas det att du byter till en GPU/hårdvarukodare. Dessa är vanligtvis märkta med namnet på GPU-tillverkaren eller leverantören. Specifika inställningar för varje GPU kan nås inom OBS. Dock kan vissa alternativ som är tillgängliga för CPU-kodning inte vara tillgängliga för GPU-kodning (till exempel "speed" preset). Om det är tillgängligt, ställ in H264-nivån till 4.2 och överväg att aktivera B-frames om latens inte är ett bekymmer. Om både din GPU och din online-videoleverantör stöder det kan du också använda HEVC/H265 istället för H.264 för att spara bandbredd.

Optimering för minimal latens


För att minimera fördröjningar rekommenderas det att följa motsatsen till riktlinjerna för hög videokvalitet. Detta inkluderar att ställa in en nyckelbildsintervall på 1 sekund, välja alternativet "ultrafast" för CPU-användning, använda baslinjeprofilen för H264 och inaktivera b-frames. Dessutom, om din online-videoleverantör stöder det, använd SRT-utgång istället för RTMP.

Överväganden angående bildfrekvens


Inom sändningsbranschen är det bäst att behålla den ursprungliga bildfrekvensen i källvideon för att undvika eventuella video- eller transkoderingsartefakter. OBS Studio har emellertid inte en funktion för att upptäcka eller bevara källbildfrekvensen. Om du använder videoutrustning kan bildfrekvensen vara 23.976 fps, 29.97 fps eller 59.94 fps om utrustningen är inställd för NTSC-områden, eller 25 eller 50 fps om utrustningen är inställd för PAL-områden (det finns numera ingen anledning att använda PAL för något annat än sändnings-tv). För att justera bildfrekvensen i OBS, kontrollera inställningarna på dina kameror eller videokameror eller kontrollera det i programvaran för fångstkortet. Om din ingång är en datorskärm kan du ställa in bildfrekvensen till 60 fps, vilket är standard för streaming idag.

Rekommenderade videoinställningar i OBS Advanced-läge

Överväganden om begränsad uppladdningsbandbredd


Om din uppladdningshastighet är lägre än 10 Mbps kan det vara fördelaktigt att sänka både bitrate och upplösning för din video.

Medan upplösning är en viktig faktor för att bestämma videokvaliteten är det inte den enda faktorn. Bits per pixel (BPP) är också en viktig faktor för att bedöma kvaliteten på en video. BPP är ett mått på mängden data som används för att representera varje pixel i en video. En hög BPP innebär att mer data används för att representera varje pixel och videokvaliteten är högre.

När man jämför två videor med samma upplösning kommer den med en högre BPP generellt sett ha bättre kvalitet. Till exempel, om vi har två videor med samma upplösning, en med en BPP på 0,1 och en annan med en BPP på 0,2, så skulle den senare anses ha högre kvalitet.

Dessutom kan en högre BPP behövas beroende på användningen av videon för att behålla kvaliteten på vissa detaljer, som text eller fina linjer, i videon. Dessutom kan en video med hög BPP men låg upplösning se bättre ut än en video med låg BPP men hög upplösning.

För att beräkna bits per pixel (BPP) vid videotranskodning behöver du veta videons bitrate och upplösning.

Formeln för att beräkna BPP är:

BPP = Bitrate / (Resolution.bredd x Resolution.höjd x Bildfrekvens)

Där:

Bitrate är antalet bitar per sekund som används för att koda videon.
Resolution.width är videons bredd i bildpunkter.
Resolution.height är videons höjd i bildpunkter.
Frame rate är antalet bilder per sekund i videon.

Låt oss se ett exempel:


Jag har en begränsad uppladdningshastighet på 5 Mbps, vad är Bitrate Per Pixel för en 4 Mbps 1920x1080 video med 30 fps jämfört med en 4 Mbps 1280x720 video med 30 fps?
Bitrate per pixel för en 1920x1080 video med 4 Mbps och 30 fps är ungefär 0.00208 bpp (bits per pixel). Bitrate per pixel för en 1280x720 video med 4 Mbps och 30 fps är ungefär 0.003125 bpp. Så bitrate per pixel för den 1920x1080 videon är lägre än bitrate per pixel för den 1280x720 videon.

Det rekommenderas att använda upplösningen 1280x720 för 4 Mbps eftersom BPP kommer att vara 50% högre

Överväganden om ljud


Vid transkodning av ljud används alltid datorns CPU, även vid muxning till RTMP eller SRT, vilket kan påverka CPU-användningen i OBS. Även om ljudtranskodning vanligtvis inte kräver mycket av CPU:n, rekommenderas det att använda en högre bitrate för att undvika eventuella ljudartefakter som kan märkas av tittarna. Om din internetuppladdningsbandbredd är begränsad kan du dock behöva minska bitrate för att undvika överbelastning av ditt nätverk.

Rekommenderade ljudinställningar för OBS Advanced-läge

Överväganden vid samtidig streaming och inspelning


Om du vill ha en inspelad version av din livestream tillgänglig efter evenemanget rekommenderas det att både spela in lokalt och använda högkvalitativa transcoder-inställningar. Detta kommer att säkerställa att video och ljud transkodas endast en gång och ges ut både som fil och ström, vilket minskar påverkan på din CPU-användning.

Rekommenderade inspelningsinställningar för OBS Advanced-läge

Överväganden vid opålitliga anslutningar


"YouTube HLS" är ett rekommenderat ström-utmatningsalternativ för opålitliga anslutningar eftersom det är en HTTP-baserad standard som är mer motståndskraftig mot nätverksvariationer.

Detta fungerar inte bara på YouTube utan också på andra onlinevideoleverantörer som tillåter "Pull Source"-strömning (t.ex. iReplay.TV). Det innebär att det är möjligt att ha en privat livestream på YouTube som kan nås och strömmas offentligt eller privat till din publik av din onlinevideoleverantör.

Varför har jag avbrutna bildrutor i OBS Studio?


Det finns flera anledningar till varför avbrutna bildrutor kan uppstå i OBS Studio. Här är några möjliga orsaker att kontrollera, i följande ordning:

  1. Föråldrad eller korrupt OBS Studio: Om du använder en föråldrad eller korrupt version av OBS Studio kan det orsaka avbrutna bildrutor.

  2. Otillräckliga datorresurser: Om din dator inte har tillräckligt med RAM-minne eller processorkraft för att hantera kraven från OBS Studio kan det leda till avbrutna bildrutor. Byt till GPU om du använder CPU.

  3. Nätverksanslutning: Om din internetanslutning är långsam eller instabil kan det leda till avbrutna bildrutor i OBS Studio under streaming eller inspelning. Börja med en låg upplösning (480p), låg bitrate (1 Mbps) och öka successivt. Överväg att använda HLS-publicering istället för RTMP eller SRT.

  4. Överhettning: Om din dator eller GPU överhettas kan det orsaka avbrutna bildrutor.

  5. Skadlig kod eller virus: Ibland kan skadlig kod eller virus orsaka avbrutna bildrutor.

  6. Konflikter med tredjepartsprogramvara: Ibland kan annan programvara som körs på din dator orsaka konflikter med OBS Studio och leda till avbrutna bildrutor.Rekommenderade inställningar för att hantera avbrutna bildrutor i OBS Advanced-läge


OBS Advanced Mode Output Recommended Dropped Frames


Vad är en transkodningsstege?


En transkodningsstege är en serie olika versioner av en video, var och en med olika upplösning och bitrate. De olika versionerna skapas för att anpassa sig till olika nätverkshastigheter och enheters kapacitet, så att tittarna kan välja den version som bäst passar deras enhet. Transkodningsstegar används vanligtvis för att strömma videomaterial över internet. Din online-videoleverantör tar vanligtvis hand om transkodningsstegen.

Get your own TV channel on iOS, Android, Roku, Fire TV and Connected TV like this one easily

Unlimited, automated, 24/7 TV Channels from your content at $0.001 per minute

Cars and Roads - Brands (https://ireplay.tv/carsandroads/brands.m3u8)

© iReplay.TV

Powered by Vod2Live.tv
Trusted by

trusted by Arte for low-latency live streaming
trusted by DJing for VOD2Live, very high quality live streaming, Jukebox TV, private podcasts, paygate, iOS, iPadOS apps
trusted by CNRS for 'Antarctica to World' Live Streaming
trusted by Velocix for consulting and ops services
trusted by Thomson Video Networks/Harmonic for OTT/cloud training


A portion of iReplay.TV's revenues, specifically 1%, is being allocated towards funding research and providing assistance for children's cancer treatment at Gustave Roussy Institute
Learn more about Gustave Roussy cancer Institute