What we do Features Showcase Pricing Jukebox TV Blog

Ekspertguide om hvordan du korrekt konfigurerer OBS Studio i 2023

De anbefalte OBS Studio transcoder-innstillingene varierer avhengig av faktorer som balansering av kvalitet og forsinkelse, samt om enheten som brukes har et GPU (grafikkort med dedikert H264-koder). Vær oppmerksom på at noen online video-leverandører har strengere restriksjoner hvis de bruker billige, utdaterte eller feilkonfigurerte strømmingsservere.

Hva er OBS Studio?


OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) er en gratis og åpen kildekode-programvare for videoopptak og direktesending. Den kan brukes til å fange og strømme video fra ulike kilder, inkludert webkameraer, skrivebordsskjerm, spill og mer. OBS Studio lar brukerne tilpasse og justere innstillinger som oppløsning, bitrate og lydnivå for å optimalisere videoens kvalitet og strømningsstabilitet. Den brukes av mange spillere, innholdsprodusenter og nettbaserte lærere for direktesending på plattformer som YouTube, Twitch og Facebook Live.
Hvis forsinkelse (anbefalinger for forsinkelse ved direktesending) ikke er et bekymringsområde for deg, krever det å oppnå høyest mulig videokvalitet at du bruker avanserte innstillinger og konfigurasjoner.
For å oppnå best mulig videokvalitet, er det viktig å bruke en CPU-koder, mens et GPU er nødvendig hvis du planlegger å bruke streaming-PCen til andre oppgaver samtidig som du direktesender med OBS Studio.

For 1080p H264-strømming anbefales det å bruke 6-8 Mbps hvis internettforbindelsen din og videoleverandørens servere kan håndtere det. Serverne bør takle det. CBR (Constant BitRate) er kompatibel med alle strømmingsservere, derfor betraktes det som det mest sikre hastighetskontrolloppsettet når du bruker x264-koder med en kablet tilkobling.

Det anbefales å ha en nøkkelbildetidsintervall på 6 sekunder (anbefaling for nøkkelbildetidsintervall) for å oppnå videokvalitet på kringkastingsnivå.

OBS Avanserte modus anbefalte innstillinger for transkoding


For å optimalisere CPU-ytelsen anbefales det å sette bruken til "slow", da dette vil gi mer plass for CPU-en til å behandle og konstruere videoframes, og tildele ressurser der de trengs mest.

OBS's High-profilvalg for H264-koding er det mest avanserte nivået av kompleksitet tilgjengelig i programvaren, og gir tilgang til de nyeste fremskrittene innen H264-standarden.

Mange strømmetjenester gjør "passthrough" på den innkommende strømmen, noe som betyr at kodekinnstillingene du sender til den online videoleverandøren vil være det seerne vil se på høyeste bitrate i transkoderingsstigen. Av denne grunn bør 4.2-nivået velges, da dette er det høyeste nivået som støttes av mange HDMI-stick-strømmedevicer som noen versjoner av Amazon Fire TV eller Google Chromecast.

Optimalisering for maksimal ytelse på OBS Studio-datamaskinen


Hvis du legger merke til at CPU-bruken er konsekvent over 75% mens du bruker OBS Studio, anbefales det å bytte til en GPU-/hardwarekoder. Disse er vanligvis merket med navnet til GPU-produsenten eller -leverandøren. Spesifikke innstillinger for hver GPU kan fås tilgang til i OBS. Imidlertid kan noen alternativer som er tilgjengelige for CPU-koding, være utilgjengelige for GPU-koding (for eksempel "speed"-preset). Hvis tilgjengelig, sett H264-nivået til 4.2 og vurder å aktivere B-frames hvis forsinkelse ikke er et problem. Hvis både GPU-en din og den online videoleverandøren støtter det, kan du også bruke HEVC/H265 i stedet for H.264 for å spare båndbredde.

OBS Avanserte modus anbefalte innstillinger for GPU

Optimalisering for minimal forsinkelse


For å minimere forsinkelser, anbefales det å følge det motsatte av retningslinjene for høy videokvalitet. Dette inkluderer å sette en nøkkelbildfrekvens (keyframe interval) på 1 sekund, velge "ultrafast" alternativet for CPU-bruk, bruke baseline H264-profilen og deaktivere B-frames. I tillegg, hvis den online videoleverandøren din støtter det, bruk SRT-utgang i stedet for RTMP.

OBS Avanserte modus anbefalte innstillinger for lav forsinkelse

Hensyn til bildefrekvens (framerate)


Innen kringkasting er det best å opprettholde den opprinnelige bildefrekvensen til kildevideoen for å unngå video- eller transcoding-artefakter. OBS Studio har imidlertid ikke en funksjon for å oppdage eller bevare kildefrekvensen. Hvis du bruker videoutstyr, kan bildefrekvensen være 23,976 bilder per sekund, 29,97 bilder per sekund eller 59,94 bilder per sekund hvis utstyret er satt for NTSC-områder, eller 25 eller 50 bilder per sekund hvis utstyret er satt for PAL-områder (i dag er det ingen grunn til å bruke PAL for noe annet enn kringkasting på TV). For å justere bildefrekvensen i OBS, sjekk innstillingene på kameraene eller videokameraene dine, eller sjekk det i programvaren til opptakskortet. Hvis du bruker en dataskjerm som kilde, kan du sette bildefrekvensen til 60 bilder per sekund, som er standarden for streaming i dag.

OBS Avanserte modus anbefalte videoinnstillinger

Hensyn til begrenset opplastingsbåndbredde


Hvis opplastingshastigheten din er mindre enn 10 Mbps, kan det være gunstig å redusere både bithastigheten (bitrate) og oppløsningen på videoen.

Mens oppløsning er en viktig faktor for å bestemme videokvaliteten, er det ikke den eneste faktoren. Bits per pixel (BPP) er også en viktig faktor for å bestemme kvaliteten på en video. BPP er en måling av mengden data som brukes til å representere hvert piksel i en video. Høy BPP betyr at det brukes mer data til å representere hvert piksel, og videokvaliteten er høyere.

Når man sammenligner to videoer med samme oppløsning, vil den med høyere BPP generelt ha bedre kvalitet. For eksempel, to videoer med samme oppløsning, en med en BPP på 0,1 og en annen med en BPP på 0,2, vil den sistnevnte bli ansett som av bedre kvalitet.

I tillegg, avhengig av bruksområdet til videoen, kan det være behov for en høyere BPP for å beholde kvaliteten på visse detaljer, som tekst eller fine linjer, i videoen. Videre kan en video med høy BPP, men lav oppløsning, se bedre ut enn en video med lav BPP, men høy oppløsning.

For å beregne bits per pixel (BPP) i video-transcoding, trenger du å kjenne bithastigheten (bitrate) til videoen og oppløsningen på videoen.

Formelen for å beregne BPP er:

BPP = Bitrate / (Resolution.width x Resolution.height x Frame rate)

Hvor:

Bitrate er antall biter per sekund som brukes til å kode videoen
Resolution.width er bredden på videoen i piksler
Resolution.height er høyden på videoen i piksler
Frame rate er antallet bilder per sekund i videoen

La oss se et eksempel:

Jeg har en begrenset opplastingshastighet på 5 Mbps. Hva er bithastigheten per piksel for en 4 Mbps 1920x1080-video med 30 bilder per sekund sammenlignet med en 4 Mbps 1280x720-video med 30 bilder per sekund?

Bithastigheten per piksel for en 1920x1080-video med 4 Mbps og 30 bilder per sekund er omtrent 0,00208 bpp (biter per piksel). Bithastigheten per piksel for en 1280x720-video med 4 Mbps og 30 bilder per sekund er omtrent 0,003125 bpp. Så bithastigheten per piksel for 1920x1080-videoen er lavere enn bithastigheten per piksel for 1280x720-videoen.

Det anbefales å bruke oppløsningen 1280x720 for 4 Mbps da BPP vil være 50% høyere

Hensyn til lyd


Når du transkoder lyd, vil det alltid benytte datamaskinens CPU, inkludert når du multiplexer til RTMP eller SRT, noe som kan påvirke CPU-bruken i OBS. Selv om lydtranskoding vanligvis ikke er krevende for CPU-en, anbefales det å bruke en høyere bithastighet for å unngå eventuelle lydartefakter som kan være merkbare for seerne. Hvis internettopplastingshastigheten din er begrenset, kan det imidlertid være nødvendig å redusere bithastigheten for å unngå overbelastning av nettverket.

OBS Advanced Mode Output anbefalte lydinnstillinger

Hensyn ved samtidig strømming og opptak


Hvis du ønsker å ha en opptaksversion av direktesendingen tilgjengelig etter arrangementet, anbefales det å gjøre både opptak lokalt og bruke innstillinger for høy kvalitet i transkoderen. Dette vil sikre at video og lyd blir transkodet bare én gang og utdataene blir doble (fil og strøm), og det vil minimere påvirkningen på CPU-bruken.

OBS Advanced Mode Output anbefalte innstillinger for opptak

Hensyn ved upålitelige tilkoblinger


"YouTube HLS" er et anbefalt strømmeutgangsalternativ for ustabile tilkoblinger, da det er en HTTP-basert standard som er mer motstandsdyktig mot nettverksvariasjoner.

Dette fungerer ikke bare på YouTube, men også på andre nettbaserte videoleverandører som tillater "Pull Source" strømming (f.eks. iReplay.TV). Dette betyr at det er mulig å ha en privat direktesending på YouTube som kan tilgås og strømmes offentlig eller privat til publikummet ditt av videoleverandøren din.

I tillegg tilbyr OBS avanserte innstillinger som lar deg bevisst øke forsinkelsen for å bedre håndtere nettverksfluktuasjoner. Du kan justere forsinkelsen etter eget ønske, ideelt sett i multipler av nøkkelrammeintervall (f.eks. 6, 12, 18, 24, 30, osv., med et anbefalt nøkkelrammeintervall på 6 sekunder).

OBS Advanced Mode Output Anbefalte bufferforsinkelsesinnstillinger

Hvorfor oppstår det mistede bilder i OBS Studio?


Det er flere årsaker til at det kan oppstå mistede bilder (dropped frames) i OBS Studio, som du kan sjekke i følgende rekkefølge:
  1. Utdatert eller korrupt OBS Studio: Hvis du bruker en utdatert eller korrupt versjon av OBS Studio, kan det føre til mistede bilder.
  2. Utilstrekkelige datamaskinressurser: Hvis datamaskinen din ikke har tilstrekkelig med RAM eller prosessorkraft til å håndtere kravene til OBS Studio, kan det føre til mistede bilder. Bytt til GPU hvis du bruker CPU.
  3. Nettverkstilkobling: Hvis internettforbindelsen din er treg eller ustabil, kan det føre til at OBS Studio mister bilder under strømming eller opptak. Start med lav oppløsning (480p), lav bitrate (1 Mbps), og øk gradvis. Vurder også bruk av HLS-publisering i stedet for RTMP eller SRT.
  4. Overoppheting: Hvis datamaskinen eller GPU-en din blir overopphetet, kan det føre til mistede bilder.
  5. Malware eller virus: Noen ganger kan malware eller virus føre til mistede bilder.
  6. Konflikter med tredjepartsprogramvare: Noen ganger kan annen programvare som kjører på datamaskinen din, komme i konflikt med OBS Studio og føre til mistede bilder.


OBS Advanced Mode Output Anbefalte innstillinger for mistede bilder


Hva er en transcoderingsstige?


En transcoderingsstige er en serie forskjellige versjoner av en video, hver med ulik oppløsning og bitrate. De ulike versjonene er laget for å tilpasses ulike nettverkshastigheter og enheters kapabiliteter, slik at seerne kan velge den versjonen som passer best for deres enhet. Transcoderingsstiger brukes vanligvis for strømming av videoinnhold over internett. Din online videoleverandør tar vanligvis hånd om transcoderingsstigen.

Get your own TV channel on iOS, Android, Roku, Fire TV and Connected TV like this one easily

Unlimited, automated, 24/7 TV Channels from your content at $0.001 per minute

Cars and Roads - Brands (https://ireplay.tv/carsandroads/brands.m3u8)

© iReplay.TV

Powered by Vod2Live.tv
Trusted by

trusted by Arte for low-latency live streaming
trusted by DJing for VOD2Live, very high quality live streaming, Jukebox TV, private podcasts, paygate, iOS, iPadOS apps
trusted by CNRS for 'Antarctica to World' Live Streaming
trusted by Velocix for consulting and ops services
trusted by Thomson Video Networks/Harmonic for OTT/cloud training


A portion of iReplay.TV's revenues, specifically 1%, is being allocated towards funding research and providing assistance for children's cancer treatment at Gustave Roussy Institute
Learn more about Gustave Roussy cancer Institute